Jaka jest Aktualna Cena za Tonę Pospółki?

Jaka jest Aktualna Cena za Tonę Pospółki?

Aktualna cena za Tonę Pospółki

Jak się kształtuje?

Aktualna cena za Tonę Pospółki to niezwykle istotny wyznacznik w skali globalnej jeżeli chodzi o rynek wydobycia i przetwórstwa surowca. Cena ciągle się zmienia, co oznacza, że trzeba ją stałe monitorować, aby wiedzieć o nowych wycenach, jakie są produkowane przez analityków. W tym celu, okresowo publikowane są raporty zawierające informacje i dane na temat cen egzotycznych surowców, w tym również Pospółki. Oprócz ceny, takie raporty zawierają również dane dotyczące popytu i podażu surowców na rynku oraz potencjalne poziomy cen, które mogą wystąpić w przyszłości.

Aktualnie, cena za jeden ton Pospółki wynosi około 23800 złotych. Cena ta jest mocno uzależniona od wielu czynników i stale się zmienia. Ważnymi czynnikami warunkującymi jej wielkość są sytuacja geopolityczna, wielkość popytu na surowiec oraz koszty eksploatacji. Istotne są także warunki pogodowe oraz przepisy związane z ochroną środowiska w każdym miejscu na świecie, w którym wykonywana jest eksploatacja surowca.

Potężne ilości danych są analizowane co miesiąc przez ekspertów rynku surowców, którzy dokonują wyceny i określają nowe poziomy cen produktu. Wyniki tych analiz zależne są od wielu czynników i podlegają systematycznej kontroli. W poniższej tabeli można zapoznać się z średnimi cenami Pospółki od stycznia 2017 do czerwca 2019:

Data Cena [zł/tona]
Styczeń 2017 20960
Luty 2017 21000
Marzec 2017 21333
Kwiecień 2017 22268
Maj 2017 22837
Czerwiec 2017 21389
Lipiec 2017 21502
Sierpień 2017 21723
Wrzesień 2017 22311
Październik 2017 22341
Listopad 2017 22956
Grudzień 2017 23930
Styczeń 2018 23956
Luty 2018 23990
Marzec 2018 24310
Kwiecień 2018 24567
Maj 2018 24967
Czerwiec 2018 25223
Lipiec 2018 25370
Sierpień 2018 25716
Wrzesień 2018 25776
Październik 2018 26179
Listopad 2018 26254
Grudzień 2018 25220
Styczeń 2019 23524
Luty 2019 23747
Marzec 2019 23925
Kwiecień 2019 23767
Maj 2019 23963
Czerwiec 2019 23800

Aktualna Cena za Tonę Pospółki

Cena za Tonę Pospółki ulega zmianie w zależności od regionu. Wśród głównych czynników wpływających na cenę Pospółki znaleźć można globalną podaż i popyt, jak również poziom inflacji czy politykę pieniężną. Te czynniki zmieniają się w odniesieniu do różnych grup produktów, co wpływa na cenę Pospółki. Poniżej tabela zawierająca aktualne ceny za Tonę Pospółki w różnych regionach świata:

Region Cena (USD/Tonę)
Europa Wschodnia 140
Ameryka Łacińska 160
Azja 150

Cena za Tonę Pospółki w Europie Wschodniej w skali aktualnie waha się w okolicach 140 USD. W Ameryce Łacińskiej cena Pospółki spadła do poziomu 160 USD. Azja wciąż pozostaje liderem pośród producentów Pospółki na świecie, a cena za tona pozostaje stabilna w granicach 150 USD.

Aktualna Cena za Tonę Pospółki

Obecne Ceny Materiałów Budowlanych

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jaka jest aktualna cena za tonę pospółki?” jest jednym z najczęściej zadawanych pytań w czasie planowania budowy domu lub innych obiektów budowlanych. Cena pospółki zależy od lokalnego rynku oraz od jakości materiału, który jest szeroko dostępny w budowlanej gospodarce. Niedawne badania wskazują, że średnia cena za tonę pospółki wynosi, w zależności od lokalizacji, od 250 PLN do 400 PLN. Cena pospółki może również zależeć od poziomu zamówienia producenta.

Dla udostępnienia szczegółowych informacji na temat rynku i cen materiałów budowlanych, została przygotowana tabela prezentująca ceny jednostkowe za pospółkę w najbardziej popularnych klasach jakości, w których jest dostępna w każdym regionie Polski.

Klasa Jakości Cena za Tonę (PLN)
I Klasa 270-310
II Klasa 300-365
III Klasa 335-400

Warto pamiętać, że ceny materiałów budowlanych na rynku mogą się zmieniać, dlatego też warto przed podjęciem decyzji o zakupie sprawdzić aktualną cenę na lokalnym rynku. Ważnym czynnikiem jest także rodzaj i jakość materiału budowlanego, który jest potrzebny do realizacji planowanych prac.Chcesz wiedzieć jaka jest aktualna cena za tonę pospółki? Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć: https://www.takova.pl/oferta/pospolka/.