Jakie są korzyści płynące z wykonywania audytów energetycznych?

Jakie są korzyści płynące z wykonywania audytów energetycznych?

Jakie korzyści niesie audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to szczegółowe badanie danego zakładu produkcyjnego, np. fabryki, w celu określenia oszczędności energii. Jego przeprowadzenie zapewnia liczne i istotne wymierne korzyści dla firmy, jak np.: znaczące obniżenie kosztów energii, poprawa jakości oferowanych usług czy też zmniejszenie hałasu generowanego przez maszyny.

Korzyści dla zakładów produkcyjnych przedstawiono w tabeli

Korzyści Opis
Oszczędności Audyt energetyczny to skuteczny sposób na zmniejszenie zużycia energii
Jakość Ograniczenie energii pozwala na stałe utrzymanie wymaganej jakości produkowanego dobra lub usługi
Środowisko naturalne W korzystny sposób zminimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne
Koszty Audyt energetyczny pomaga zmniejszyć koszty energii używanej w danym zakładzie produkcyjnym

Audyt energetyczny to zarazem skuteczna metoda na zredukowanie kosztów używanej energii, umożliwiająca w dłuższej perspektywie spadek cen produktów oraz usług oferowanych przez firmę, co wpływa na wzrost konkurencyjności rynkowej. Doskonalenie środowiska pracy mocno wpływa na jakość oferowanego produktu, poprawia efektywność planowanych działań i daje możliwość pozyskania klientów poprzez budowanie wizerunku marki, która promuje dbałość o środowisko. Audyt energetyczny to także szansa na betonowe i długofalowe zmniejszenie emisji CO2.

Korzyści płynące z audytów energetycznych

Audyt energetyczny to narzędzie, które może być stosowane do identyfikacji optymalnego produkowania, wykorzystywania i oszczędzania energii. Pozwala on zidentyfikować miejsca, w których energia jest marnowana i uzyskać cenne informacje dotyczące stanu infrastruktury energetycznej. Wykonanie audytu ma szereg korzyści, w tym:

Skuteczne planowanie

Stosowanie audytu energetycznego umożliwia firmom lub instytucjom skuteczne planowanie ich potrzeb energetycznych, aby zagwarantować, że dostosowują oni zużycie energii do swoich potrzeb. Dzięki temu jest możliwe stworzenie pięknego harmonogramu dla potrzeb energetycznych przez określenie rozkładu czasowego zużycia energii.

Kontrola kosztów

Audyt energetyczny pozwala firmom lub instytucjom określić skuteczne sposoby ograniczenia kosztów związanych z energią, dzięki optymalizacji sprzętu i zastosowaniu skutecznych strategii zarządzania energią. Audyty mogą pomóc w odkryciu poważnych problemów oszczędności energii, używania nowych technologii energii odnawialnej i budowania relacji z dostawcami energii.

Poprawa jakości energii

Audyt energetyczny pomaga firmom lub instytucjom określić bezpieczne i niedrogie sposoby wykorzystywania energii. Ma to na celu poprawę jakości i efektywności energii oraz jakości środowiska naturalnego poprzez optymalizację wykorzystania energii i redukcję wytwarzania zanieczyszczeń z energetyzujących źródeł energii takich jak węgiel, benzyna itp.

Porównanie ofert energii

Dzięki wynikom wykonanych audytów instytucje lub firmy są w stanie porównać oferty za energię i wybrać te najlepsze do ich potrzeb. Dzięki temu możliwe jest wybór dostawcy energii, który będzie najbardziej odpowiedni pod względem jakości i ceny, zgodne z potrzebami.

Korzyść Opis
Skuteczne planowanie Stosowanie audytu energetycznego umożliwia firmom lub instytucjom skuteczne planowanie ich potrzeb energetycznych.
Kontrola kosztów Audyt energetyczny pozwala firmom lub instytucjom określić skuteczne sposoby ograniczenia kosztów związanych z energią.
Poprawa jakości energii Audyt energetyczny pomaga firmom lub instytucjom określić bezpieczne i niedrogie sposoby wykorzystywania energii.
Porównanie ofert energii Dzięki wynikom wykonanych audytów instytucje lub firmy są w stanie porównać oferty za energię.

Korzyści płynące z wykonywania audytów energetycznych

Audyt energetyczny to kompleksowy proces, który polega na określeniu kosztów energii, emisji CO2 oraz produkcji ścieków przez dane przedsiębiorstwo, zwiększając tym samym jego efektywność energetyczną. Audyty energetyczne są bardzo istotnym instrumentem dla firm, które mają ambitne cele dotyczące ochrony środowiska. Korzyści płynące z wykonywania audytów energetycznych są następujące:

Poprawa wydajności

Audyt energetyczny zwiększa wydajność działania założonego systemu energetycznego. Wiąże się to zarówno z wprowadzeniem poprawek, mających za cel optymalizację zużycia energii, jak i zaleceniem rozwiązań technologicznych, wspomagających energooszczędność. Proces audytowy zwiększa również efektywność wykorzystania dostępnych zasobów, co pomaga obniżyć koszty zużywanej energii i produkcji ścieków.

Świadomość i poprawa jakości

Audyt energetyczny może pomóc wypracować stałe procedury, które będą w głównej mierze skupione na zmniejszeniu zużycia energii. Identyfikacja i analiza wszystkich czynników, które mają wpływ na jakość i wydajność produktu i procesu oraz identyfikacja ich kosztów może posłużyć znacznego poprawy jakości.

Inne korzyści

Do głównych korzyści płynących z wykonywania audytów energetycznych należą:

  • obniżenie emisyjności CO2
  • poprawa jakości i wydajności produktu
  • zmniejszenie kosztów wynikających z zużycia energii
  • niższe ryzyko finansowe w przypadku awarii systemu
  • pomoc w zapewnieniu zgodności z normami i wytycznymi dot. ochrony środowiska
Korzyści Kontynuowane korzyści
niższy koszt zużycia energii ograniczenie emisji CO2
dokładna identyfikacja przyczyn zużycia energii zwiększenie wydajności systemu energetycznego
eliminacja strat energii niższe koszty utrzymania systemu energetycznego

Audyt energetyczny stanowi podstawowy instrument dla spółek na drodze do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 oraz zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Oprócz wymienionych korzyści, wynikiem wykonania audytu energetycznego jest również zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki wprowadzaniu metod sprzyjających zarządzania energią i wymienianiu tych metod z innymi spółkami. Audyty energetyczne oferują zatem wysokiej jakości usługi poprawiające efektywność energetyczną, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu klimatycznego.

Przekonaj się, jak duże oszczędności są możliwe po wykonaniu audytu energetycznego i przeczytaj o najważniejszych korzyściach z jego wykonania: https://datpol.pl/audyty-energetyczne/.