Kohlman - Nowa Metoda Oceny Zdolności Psychologicznej

Kohlman – Nowa Metoda Oceny Zdolności Psychologicznej

Kohlman – Nowa Metoda Oceny Zdolności Psychologicznych

Czym jest Metoda Kohlmana?

Metoda Kohlmana to poziomowa skala oceny, stworzona do oceny zdolności psychologicznych. Została stworzona przez amerykańskiego psychologa Eugene’a Kohlmana, i jest używana do diagnozowania zaburzeń psychicznych, zaburzeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oraz do oceny potencjału uczniów. Metoda Kohlmana została zaprojektowana tak, aby umożliwić szybką i niezawodną ocenę zdolności psychologicznych u osób w wieku od pięciu do siedemnastu lat. Skala składa się z dwudziestu pięciu poziomów, każdy oznaczony liczbą od jeden do piętnastu. Wszystkie poziomy są określone przez udzielone odpowiedzi na ośmiu testach, które pomagają ocenić zdolności psychologiczne.

Etapy Metody Kohlmana

Metoda Kohlmana składa się z kilku etapów, zaczynając od inicjalnego oszacowania. Na tym etapie badacz przeprowadza wywiad mający na celu uzyskanie informacji o ogólnym funkcjonowaniu i stanie emocjonalnym badanego. Następnie przeprowadzane są trzy testy wstępne, które mają na celu zidentyfikowanie zachowania obserwowanego podczas inicjalnego oszacowania. Po tych trzech testach przeprowadzany jest szereg testów, których celem jest określenie poziomu zdolności psychologicznych badanych. Testy te obejmują testy wiarygodności, testy percepcji emocjonalnej, testy poznawcze, testy świadomości siebie i testy samooceny. Po tych testach przeprowadzane są ostatnie dwa testy, które mają na celu ustalenie poziomu zdolności psychologicznych badanych.

Jakie są Zalety Stosowania Metody Kohlmana?

Metoda Kohlmana ma wiele zalet, w tym:

 • Jest to niezawodny i szybki sposób oceny zdolności psychologicznych;
 • Pomaga przeciwdziałać zespołowi zaburzeń psychicznych;
 • Może być stosowana do oceny potencjału uczniów;
 • Jest to dobry sposób na ocenę potencjału i możliwości dzieci;
 • Pomaga rozpoznać zachowania odstające;
 • Pomaga w ocenie i wspieraniu dzieci wielojęzycznych;
 • Pomaga w identyfikacji zdolności psychologicznych;
 • Jest zgodny z normami American Psychological Association;
 • Jest stosunkowo szybki i prosty w zastosowaniu.

Jakie są Wady Stosowania Metody Kohlmana?

Metoda Kohlmana ma również kilka wad, w tym:

 • Może być trudna do interpretacji;
 • Wymaga dużo czasu na przeprowadzenie;
 • Może wymagać wysokiego poziomu doświadczenia i wiedzy od osoby prowadzącej;
 • Nie jest miarodajna dla wszystkich populacji;
 • Może być trudna do stosowania w niektórych sytuacjach;
 • Może nie wykrywać wszystkich nieprawidłowości;
 • Może nie być skuteczna, jeśli nie zostaną przestrzegane odpowiednie procedury;
 • Może być trudna do stosowania w grupach wiekowych;
 • Może wprowadzać błędne wnioski w niektórych przypadkach.

Konkluzja

Metoda Kohlmana jest używana do diagnozowania zaburzeń psychicznych, zaburzeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oraz do oceny potencjału uczniów. Jest ona często stosowana, ponieważ jest szybka i skuteczna w ocenie zdolności psychologicznych. Ma ona jednak kilka wad, takich jak trudności w interpretacji wyników, czasochłonność przeprowadzania oraz możliwość wprowadzania błędnych wniosków. Należy jednak pamiętać, że metoda Kohlmana jest użyteczna, jeśli zostaną przestrzegane odpowiednie procedury i jest używana w odpowiednim kontekście.

Czy Metoda Kohlmana Jest Skuteczna?

Metoda Kohlmana jest skutecznym narzędziem do oceny i diagnozowania zdolności psychologicznych. Chociaż ma swoje wady, może być użyteczna w określonych sytuacjach i w połączeniu z innymi metodami oceny. Warto jednak pamiętać, że wyniki metody Kohlmana muszą zostać zinterpretowane zgodnie z uzyskanymi wynikami innych metod badawczych, aby zapewnić dokładne rozpoznanie zdolności psychologicznych badanych.

Podsumowanie

Metoda Kohlmana jest skutecznym narzędziem do oceny i diagnozowania zdolności psychologicznych. Składa się z kilku etapów, które mają na celu ustalenie poziomu zdolności psychologicznych badanych. Ma ona wiele zalet, w tym szybkość i niezawodność, ale ma również wady, takie jak trudności w interpretacji wyników i czasochłonność przeprowadzania. Pomimo swoich wad metoda Kohlmana może być użyteczna w określonych sytuacjach w połączeniu z innymi metodami oceny.Kohlman – dowiedz się więcej o nowej metodzie oceny zdolności psychologicznych! Kliknij tu, by dowiedzieć się więcej : http://www.marantess.pl/pl/m/KOHLMAN.