Prywatne ośrodki leczenia uzależnień – i ich działanie.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień – kto korzysta?

Uzależnienia pośrednio lub bezpośrednio dotykają prawie 20% naszego społeczeństwa. Należy pamiętać, że nie tylko osoba będąca w nałogu cierpi i ma problem. Jej bliscy potrafią odczuwać to jeszcze silniej, stąd powstał termin osoby współuzależnionej. Wbrew pozorom i temu, co często widujemy w reportażach i filmach, nie dotyczy to wyłącznie grup społecznych o niższym statusie majątkowym. Prywatne ośrodki leczenia uzależnień głośno mówią o tym, że w ich progi trafiają ciężko uzależnieni od alkoholu, narkotyków leków, hazardu czy seksu ludzie z całego przekroju społecznego. Różnią się od siebie płcią, wiekiem, karierą zawodowa, statusem majątkowym czy wsparciem bliskich. Jednak wszystkich łączy jedno, nałóg nie patrzył na to, jakie jest ich życie, tylko wkroczył w nie niezauważanie, niszcząc wiele po drodze. Rzadko kiedy wpadnięcie w sidła nałogu łączy się z tym, że osoba uzależniona po prostu lubiła odmienny stan świadomości przy braniu narkotyków czy piciu alkoholu. Najczęściej używki te były stosowane po to, aby się zrelaksować, zdjąć z siebie ciężar stresu, czy spokojnie zasnąć.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień – terapia dla uzależnionych.

Przyjście do kliniki uzależnień to jedno, ale podjęcie leczenia to zupełnie inna kwestia. Prywatne ośrodki leczenia uzależnień działają podobnie do placówek prowadzonych publicznie. Aby rozpocząć terapię, potrzebna jest nie tylko zgoda pacjenta, która nieraz może być wymuszona przez bliskich, ale szczere przyznanie się przed sobą, jak i osoba terapeuty o tym, że jest się uzależnionym. Dopiero wtedy mogą być przeprowadzony dokładny wywiad i może nastąpić dobranie odpowiedniej terapii. Wspomniana późniejsza terapia może być prowadzona jako spotkania indywidualne albo jako terapię grupowe, o czym może zadecydować także sam pacjent. Przede wszystkim jednak, aby terapia miała sens, uzależniony musi wykazywać się motywacją.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień – terapie dla rodzin uzależnionych.

Niektóre prywatne ośrodki leczenia uzależnień to także możliwości wsparcia dla rodziny. Podobnie jak w przypadku ofiar nałogów bezpośrednich tak i ich bliscy, niezależnie od statusu mogą być ofiarami używki a ich życie odwrócone o 180 stopni. Często nie potrafią same zwrócić się o pomoc, skupiając się na bliskim uzależnionym bezpośrednio. Dlatego też ważna jest także dla nich odpowiednia terapia, która sprawi, że nie tylko będą umieli poradzić sobie ze swoimi demonami, ale też mogą stać się wsparciem w walce osoby uzależnionej.