Silne magnesy walcowe

Walcowy magnes jest rodzajem magnesu stałego, który jest zwykle wykonany z metali żelaza, stali lub rzadkich. Kształt cylindrycznego magnesu pozwala mu mieć bardzo silne pole magnetyczne, co czyni go idealnym do zastosowań, w których potrzebne jest silne pole magnetyczne, na przykład w silnikach elektrycznych i generatorach. Walcowy magnes to magnes o walcowym kształcie. Może to być magnes stały lub elektromagnet.

Skąd pochodzi nazwa walcowy magnes

Termin „walcowy” odnosi się do kształtu magnesu, a nie do jego orientacji. Cylindryczne magnesy mogą mieć zorientowane swoje bieguny północne i południowe w dowolnym kierunku, nie tylko wzdłuż osi cylindra. Stałe cylindryczne magnesy są wykonane z materiałów takich jak żelazo, stal, nikiel, kobalt i metale ziem rzadkich. Mogą być naturalne lub stworzone przez człowieka. Magnes walcowy inaczej jest zwany magnesem cylindrycznym.

Naturalne i syntetyczne magnesy walcowe

Naturalne stałe cylindryczne magnesy są bardzo rzadkie i znajdują się tylko w kilku miejscach na ziemi, takich jak złoża lodestonu na Syberii. Wykonane przez człowieka stałe cylindryczne magnesy są wytwarzane przez wyrównanie atomów w materiale w określony sposób. Odbywa się to poprzez podgrzanie materiału do wysokiej temperatury, a następnie chłodzenie go bardzo powoli. Elektromagnety są wytwarzane przez owinięcie cewki drutu wokół cylindrycznego rdzenia materiału ferromagnetycznego, takiego jak żelazo.

Elektromagnesy i magnesy walcowe

Gdy prąd elektryczny przechodzi przez cewkę, tworzy pole magnetyczne w rdzeniu. Walcowy magnes jest rodzajem magnesu stałego, który jest zwykle wykonany ze stali, żelaza lub kombinacji tych dwóch. Czasami wykonuje się również z metali ziem rzadkich, takich jak neodym lub samarium. Kształt cylindrycznego magnesu jest, no cóż, walcowy – co oznacza, że ​​ma okrągły przekrój.

Wielkość magnesów walcowych

Średnica cylindra może się zmieniać, ale zwykle wynosi od 1 do 10 cm. Długość cylindra jest również zmienna, ale zazwyczaj wynosi od 1 do 10 cm. Pole magnetyczne cylindrycznego magnesu jest najsilniejsze na biegunach, które znajdują się na końcach cylindra. W biegunach północnych i południowych skoncentrowane są linie pola magnetycznego. Im zbliżasz się do biegunów, tym silniejsze jest pole magnetyczne. Linie pola magnetycznego biegną z bieguna północnego na biegun południowy.

Jak rozpoznać polaryzację magnesu walcowego?

Północne i południowe bieguny cylindrycznego magnesu można zidentyfikować za pomocą kompasu. Igła kompasu wskazuje na biegun północny magnesu. Siła pola magnetycznego wytwarzanego przez walcowy magnes zależy od jego materiału, jego wielkości i kształtu. Cylindryczne magnesy wykonane z metali ziem rzadkich są zwykle znacznie silniejsze niż te wykonane z żelaza lub stali.