Czym takim zajmuje się DPS mazowieckie — dom pomocy społecznej?

Dom Pomocy Społecznej (DPS) to instytucja, która zapewnia opiekę i wsparcie osobom niezdolnym do samodzielnego życia. Obejmuje to dostarczanie opieki medycznej, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, usług opiekuńczych i finansowych, a także edukacji i aktywizacji społecznej. Pomoc ta jest skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zagrożonych lub wymagających szczególnej opieki.

Co oferuje DPS?

DPS oferuje szeroki zakres usług, które obejmują opiekę medyczną, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, usługi opiekuńcze i finansowe, edukację i aktywizację społeczną oraz wiele innych. Personel DPS mazowieckie jest wykwalifikowany do świadczenia usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a także do wsparcia psychologicznego, finansowego i edukacyjnego. DPS oferuje też różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. DPS w województwie mazowieckim jest doskonałym miejscem do życia dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy potrzebują opieki, wsparcia i rehabilitacji. Dom pomocy społecznej zapewnia opiekunom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, wiedzę i umiejętności, aby móc skutecznie opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zadania i cele, jakie ma Dom Pomocy Społecznej?

Głównym zadaniem i celem DPS jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych, zdrowych i godnych warunków życia. Celami są również:

 • zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej,

 • rehabilitacji,

 • wsparcia psychologicznego,

 • usług opiekuńczych,

 • finansowych,

 • edukacji,

 • aktywizacji społecznej,

 • utrzymanie wysokich standardów opieki społecznej,

 • wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych grup zagrożonych lub wymagających szczególnej opieki,

 • zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków życia wszystkim mieszkańcom,

 • wspieranie aktywności społecznej mieszkańców DPS.

Jak działa dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej działa poprzez oferowanie szerokiego zakresu usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wsparcia psychologicznego, finansowego i edukacyjnego. Personel DPS jest wykwalifikowany do świadczenia usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz wsparcia:

 • psychologicznego,

 • finansowego

 • edukacyjnego.

DPS woj. mazowieckie oferuje też różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. Usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i mogą być świadczone w domu lub w placówkach DPS.

Kto może dostać się do DPS?

Mieszkańcy DPS mazowieckie są wybierani na podstawie wymogów określonych w aktualnych przepisach. Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą posiadać określone kryteria, takie jak wiek, niepełnosprawność, ubóstwo lub występowanie innych problemów życiowych. Przyjęcie do DPS może być uzależnione od tego, czy mieszkaniec jest w stanie pokryć koszty utrzymania w DPS.